ШАГ літній табір

Білгород-Дністровський. КЗ ДНЗ № 5 «Казка»

 

Освітня програма та освітні компоненти

КЗ ДНЗ №5 "Казка" працює за програмою "Я у світі"

Основні лінії розвитку даної програми:

*Мовлення дитини

*Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі

*Дитина в природному довкіллі

*Дитина в соціумі

*Особистість дитини

*Дитина в світі культури

*Діяльність дитини